เว็บตรง บทบาทของมหาวิทยาลัยในการแก้ปัญหาวิกฤตโรคอ้วน

เว็บตรง บทบาทของมหาวิทยาลัยในการแก้ปัญหาวิกฤตโรคอ้วน

เว็บตรง โลกกำลังประสบกับอัตราโรคอ้วนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานว่าโรคอ้วนทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวตั้งแต่ปี 1980 ในประเทศกำลังพัฒนา อัตราโรคอ้วนเพิ่มขึ้นสามเท่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการบริโภคอาหารที่มีแคลอรี่สูงและการใช้ชีวิตอยู่ประจำที่เพิ่มขึ้นโรคอ้วน น้ำหนักเกิน และอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกันมีส่วนรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตทั่วโลก 5% การต่อสู้กับโรคอ้วนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจนี้ 

ถือเป็นนโยบายที่มีความสำคัญสำหรับองค์การอนามัยโลก 

ในเดือนพฤษภาคม 2547 WHO ได้เผยแพร่ “WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health” ในการปราศรัยเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ดร.มาร์กาเร็ต ชาน อธิบดีองค์การอนามัยโลก กล่าวว่า แม้ว่าความหิวโหยยังคงเป็นปัญหาระดับโลก แต่ “คนทั่วโลกส่วนใหญ่อ้วน” ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

นี่เป็นปัญหาสำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงระดับการศึกษาหรือรายได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสถาบันเหล่านี้มีหน้าที่ให้การศึกษาและพัฒนาคนหนุ่มสาวในอนาคต นอกจากนี้ สถาบันเหล่านี้ยังมีทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านสุขภาพ

ในอเมริกาเหนือ มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการศึกษาและรายได้กับโรคอ้วนที่ลดลง ข้อมูลบ่งชี้ว่าผู้ที่มีการศึกษามากกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีโอกาสน้อยที่จะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกิน

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนารายงานว่าในกลุ่มประเทศสมาชิก ผู้ใหญ่ที่มีความรู้และการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นถือว่าตนเองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมากกว่าผู้ที่มีการรู้หนังสือและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำกว่าถึง 33%

กรณีนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งคนรุ่นใหม่ที่เกิดจากชนชั้นกลางที่ใหม่และเติบโตอย่างรวดเร็วกำลังประสบกับอัตราโรคอ้วนที่เพิ่มขึ้น

ในการศึกษาปี 2014 ที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติด้านการวิจัยสิ่งแวดล้อม

และสาธารณสุขซึ่งครอบคลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 15,746 คนจากมหาวิทยาลัย 22 แห่งในประเทศที่มีรายได้ต่ำ รายได้ปานกลาง และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ นักวิจัยพบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว 22% ของประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ ทั้งน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกำลังพัฒนาช่วยให้นักศึกษามีอนาคตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น พวกเขายังมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาแนวโน้มของการศึกษาที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องลดโรคอ้วนลง

กรณีของอียิปต์

ตามรายงานของ WHO ปี 2010 ชาวอียิปต์ 70% มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในแอฟริกา อัตราสูงสุดในอียิปต์อยู่ในกลุ่มที่มีการศึกษาและร่ำรวย ดังนั้นอียิปต์จึงเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่เหมาะสมในการศึกษา

รัฐบาลอียิปต์เองก็ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของสุขภาพที่เพิ่มขึ้นนี้ กระทรวงสาธารณสุขและประชากรได้จัดทำ “การสำรวจปัญหาสุขภาพของอียิปต์” ในปี 2558 เพื่อให้เข้าใจถึงขอบเขตของปัญหาสุขภาพในหมู่ประชากร ผลลัพธ์เป็นที่น่าอัศจรรย์ สำหรับอายุ 15-59 ปี อัตราน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนในผู้หญิงคือ 76% และในผู้ชาย 60.7% เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง